Kremnica – kościół św Katarzyny

Historia

   Początek budowy kościoła św. Katarzyny nie jest do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie pierwotna romańska świątynia wzniesiona została w pierwszej połowie XIII wieku. Najpóźniej w drugiej połowie XIV wieku powstały ściany obwodowe nowego gotyckiego prezbiterium, a na początku XV wieku kontynuowano prace przy gotyckiej przebudowie reszty kościoła. Renesansowe modyfikacje związane były głównie z odbudową po niszczącym pożarze z 1560 roku. W tym okresie przystawiona została wieża kościelna, co jest udokumentowane umieszczonymi na niej znakami i napisami, lecz prawdopodobnie istniała ona już wcześniej jako element fortyfikacji zamku. Ostatnia renowacja, która zmieniła wygląd zewnętrzny i ogólną sylwetkę kościoła, miała miejsce w latach osiemdziesiątych XIX stulecia. Elewacje pokryto nowymi tynkami, a na szczycie wieży wzniesiono wysoki dach igłowy z czterema bocznymi wieżyczkami. Wnętrze zostało częściowo zmienione przez budowę nowej trybuny organowej i nowego okna z zakrystii do prezbiterium.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako gotycką, dwunawową świątynię z wysoką, czworoboczną wieżą po stronie zachodniej i z wielobocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Do prezbiterium od strony północnej dobudowano zakrystię. W narożu prezbiterium i zakrystii umieszczona małą wieżyczkę komunikacyjną, podobna znalazła się po przeciwnej stronie prezbiterium. Na fasadzie północnej i południowej korpusu umieszczono gotyckie kaplice. Na południowej stronie oprócz kaplicy znajduje się także wystająca część z arkadą i portalem wejściowym.
   Zachodnia wieża powstała prawdopodobnie w XVI wieku i oprócz roli dzwonnicy pełniła także funkcje strażniczo – ostrzegawcze. Jej fasady mają poziome podziały poszczególnych pięter oraz kamienne naroża i przypominają podobne rozwiązania stojącej obok Wieży Zegarowej. Na szczycie wieży kościelnej istniała izba strażników, którzy trzymali warte i czuwali nad bezpieczeństwem miasta i zamku.
   Wnętrze prezbiterium kościoła otrzymało w drugiej połowie XV wieku sklepienie sieciowe, natomiast nawy korpusy posiadają sklepienie krzyżowo – żebrowe oraz żebrowe sklepienia w formie jaskółczych ogonów, tzw. kremnickie piątki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeumkremnica.sk, Kostol svätej Kataríny.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej (Kremnica).