Kremnica – kościół św Katarzyny

Historia

   Początek budowy kościoła św. Katarzyny nie jest do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie najpóźniej w drugiej połowie XIV wieku powstały ściany obwodowe jego najstarszej części, czyli prezbiterium. Możliwe jednak iż budowlę tą poprzedzała wcześniejsza romańska świątynia. Na początku XV wieku prace przy rozbudowie były kontynuowane. Renesansowe modyfikacje związane były głównie z odbudową po niszczącym pożarze z 1560 roku. W tym okresie przystawiona została wieża kościelna, co jest udokumentowane umieszczonymi na niej znakami i napisami, lecz prawdopodobnie istniała ona już wcześniej jako element fortyfikacji zamku. Ostatnia renowacja, która zmieniła wygląd zewnętrzny i ogólną sylwetkę kościoła, miała miejsce w latach osiemdziesiątych XIX stulecia. Elewacje pokryto nowymi tynkami, a na szczycie wieży wzniesiono wysoki dach igłowy z czterema bocznymi wieżyczkami. Wnętrze zostało częściowo zmienione przez budowę nowej trybuny organowej i nowego okna z zakrystii do prezbiterium.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako gotycką, dwunawową świątynię z wysoką, czworoboczną wieżą po stronie zachodniej i z wielobocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Do prezbiterium od strony północnej dobudowano zakrystię. W narożu prezbiterium i zakrystii umieszczona małą wieżyczkę komunikacyjną, podobna znalazła się po przeciwnej stronie prezbiterium. Na fasadzie północnej i południowej korpusu umieszczono gotyckie kaplice. Na południowej stronie oprócz kaplicy znajduje się także wystająca część z arkadą i portalem wejściowym.
   Zachodnia wieża powstała prawdopodobnie wcześniej, jako niezależna część fortyfikacji zamkowych bez połączenia z kościołem. Jej fasady mają poziome podziały poszczególnych pięter oraz kamienne naroża i przypominają podobne rozwiązania stojącej obok Wieży Zegarowej. Na szczycie wieży kościelnej istniała izba strażników, którzy trzymali warte i czuwali nad bezpieczeństwem miasta i zamku.
   Wnętrze prezbiterium kościoła otrzymało w XV wieku sklepienie sieciowe, natomiast nawy korpusy posiadają sklepienie krzyżowo – żebrowe oraz żebrowe sklepienia w formie jaskółczych ogonów, tzw. kremnickie piątki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeumkremnica.sk, Kostol svätej Kataríny.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej (Kremnica).