Kremnica – karner

Historia

   Karner został wzniesiony w pierwszej połowie XIII, a w pierwszej połowie XIV wieku znacznie przebudowany. W okresie gotyckim dobudowano do niego górną kaplicę, a wnętrze ozdobione malowidłami ściennymi. Z tego okresu istnieją również gotyckie okna z kamiennymi maswerkami i portal wejściowy. Przebudowana kaplica miała być konsekrowana w 1423 roku i ponownie z powodu popełnionego w niej morderstwa w 1431. Jako kaplica, rotunda była używana do XVI wieku, a następnie do XVIII wieku służyła jako zbrojownia. W 1731 roku po raz kolejny została poświęcona, i znów służyła dla celów liturgicznych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono tu badania i prace remontowe.

Architektura

   Karner jest dwukondygnacyjną rotundą składającą się z niższej kostnicy i górnej kaplicy. Od strony północno-zachodniej przy rotundzie znalazło się bardzo małe pomieszczenie w grubości murów, które najwyraźniej służyło jako zakrystia. Karner został też bezpośrednio połączony z wieżą bramną zamku miejskiego. Okna i portal wejściowy zostały przekształcone w XV wieku na gotyckie – większe, ostrołukowe i z maswerkami. Obie kondygnacje przykryto sześciopolowymi sklepieniami żebrowymi, przy czym w dolnej części sklepienie spięto masywnym sześciobocznym zwornikiem. Górną kaplicę w średniowieczu pokryto freskami przedstawiającymi życie męczennika św. Erazma, w tym kilka drastycznych scen tortur.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kremnica – karner.
Strona internetowa muzeumkremnica.sk, Karner.