Kraskovo – kościół Sv Ladislava

Historia

Kaplica została zbudowana w pierwszej połowie XIV wieku na miejscu nieco starszego budynku. Była to typowa budowla wczesnogotycka, wciąż z romańskimi elementami. W latach 60-80-tych XIV wieku została ozdobiona freskami, których autorem najwyraźniej był mistrz włoski. W XV wieku budynek został wzmocniony i zmodyfikowany w stylu późnogotyckim. W 1555 roku został uszkodzony przez wojska tureckie. W 1596 roku ewangelicy przystosowali świątynię do swoich potrzeb liturgicznych i zamalowali ścienne polichromie. W 1751 roku budynek otrzymał nowy dach, a w 1814 roku zostały powiększone oryginalne gotyckie okna. W 1901 roku odkryto średniowieczne freski. Większe interwencje budowlane miały miejsce w latach dwudziestych, kiedy powstało nowe zachodnie wejście do kościoła i nowe okno w zachodniej ścianie nawy. Kompleksowa renowacja, w tym renowacja malarstwa, miała miejsce w latach 1983 i 1986.

Architektura

Kościół św. Władysława jest wczesnogotycką budowlą obronną składającą się z jednonawowego korpusu o wymiarach 12 x 10 metrów z prawie kwadratowym prezbiterium o wymiarach 6,9 x 6,1 metrów i północną zakrystią. Pierwotne, gotyckie portale znajdują się w południowej stronie nawy i w zakrystii. Wewnątrz kościół posiada jeden z najcenniejszych przykładów średniowiecznego malarstwa ściennego na Słowacji pochodzącego z drugiej połowy XIV wieku oraz chrzcielnicę z XIII wieku. Polichromie ścienne zachowały się na wszystkich powierzchniach prezbiterium, łuku tęczowym i północnej ścianie nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kraskovo.