Košice – kościół św Michała

Historia

   Kościół powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku, jako kaplica cmentarna. Jego górna część służyła jako kostnica, a dolna jako ossuarium. Później kaplica służyła celom liturgicznym Słowakom, w odróżnieniu od katedry św. Elżbiety do której uczęszczali Niemcy i Węgrzy. W XV wieku kaplica została poważnie uszkodzona przez atak artyleryjski wojsk polsko-litewskich. Jej odbudowę przeprowadzono w 1508 roku, powiększając przy okazji kościół o dodatkową nawę boczną. Niestety w 1556 roku kaplica spłonęła podczas wielkiego pożaru w Koszycach i musiała być ponownie odbudowywana. W czasie przebudowy w latach 1902-1904 zburzono północną nawę i wmurowano 17 nagrobków w zewnętrzne ściany kaplicy. Zły stan budowli był przyczyną kolejnych prac remontowych w latach 1998–2006.

Architektura

   Jest to gotycki budynek jednonawowy z wielobocznym prezbiterium, zachodnią wieżą wbudowaną w korpus kościoła i zakrystią od strony północnej.  Z zewnątrz opięty jest licznymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto wysokie i wąskie ostrołuczne okna. Wewnątrz posiada sklepienie krzyżowo – żebrowe, a pod kościołem rozciąga się krypta z ossuarium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol svätého Michala (Košice).