Košice – katedra św Elżbiety

Historia

   Świątynia wzniesiona została w latach 1378 – 1508 w stylu późnogotyckim w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego, który spłonął w pożarze w 1370 roku. Już w średniowieczu była to budowla wyjątkowa pod względem rozmiarów i formy dla całego ówczesnego Królestwa Węgier. Katedra koszycka często ponosiła uszczerbek wskutek katastrof. Pożary w latach 1556 i 1775 oraz trzęsienie ziemi z 1834 i huragan z 1875 roku wymusiły generalny remont świątyni. Najważniejsze prace renowacyjne przeprowadzono w latach 1877 – 1896.

Architektura

  Katedra w Koszycach jest budowlą pięcionawową, posiada transept i wielobocznie zamknięte prezbiterium. W południowej części świątyni znajduje się kaplica oraz kruchta, powyżej niej zaś królewska galeria. Fasada zachodnia zwieńczona jest w środkowej części trójkątnym szczytem oraz dwiema wieżami: strzelistą południową zwaną Matejową, która pochodzi z 1461 roku, oraz wieżą północną zwieńczoną barokowym hełmem. Ściany katedry na zewnątrz opięte są uskokowymi przyporami, które zwieńczone są pinaklami. Do wnętrza prowadzi kilka gotyckich portali, z których najcenniejszy jest północny, ozdobiony płaskorzeźbami Sądu Ostatecznego, Żywotu św. Elżbiety i Ukrzyżowania. Interesujące są też portale od zachodu i południa. Duże wrażenie robi przestronne wnętrze katedry, nakryte sklepieniami gwiaździstymi, wspartymi na masywnych filarach. Arkady międzynawowe, podobnie jak łuk tęczy są ostrołukowe.
   Najcenniejszym zabytkiem we wnętrzu świątyni jest gotycki ołtarz główny św. Elżbiety, wybitne dzieło średniowiecznego malarstwa słowackiego, wykonany w latach 1474-1477, złożony z 48 malowanych scen. Bardzo cennym zabytkiem jest też gotycka grupa Ukrzyżowania z około 1320 roku, umieszczona na parapecie południowego oratorium.
   W skład zespołu katedralnego wchodzi również XIV-wieczna wieża św. Urbana, pełniąca dawniej funkcję dzwonnicy. W jej ściany zewnętrzne wmurowano 36 nagrobków pochodzących głównie z XIV-XV wieku. Jeden z nich datowany jest na IV wiek i przypisuje mu się pochodzenie z Cesarstwa Rzymskiego.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.