Koceľovce – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół powstał prawdopodobnie w pierwszej ćwierci XIV wieku. Była to wówczas zapewne jednonawowa konstrukcja z wielokątnym prezbiterium, która w drugiej połowie XIV stulecia została rozbudowana. Wnętrze kościoła zostało bogato ozdobione cennymi freskami w latach 1360 – 1380. W okresie reformacji budowlę przejęli protestanci, którzy użytkowali ją do 1736 roku, w międzyczasie pokrywając całe wnętrze białą farbą i wznosząc w nawie emporę. Ostatnia poważna przebudowa kościoła miała miejsce w 1819 roku, kiedy to przekształcono płaski sufit nawy i dostawiono kruchtę. Niestety również przekształcono oryginalne okna na większe, bezstylowe. W latach 1894-1895 w prezbiterium István Groh odkrył freski, który następnie odrestaurował. Dach wieży uzyskał swój obecny wygląd na początku XX wieku. W 1976 roku przeprowadzono kolejne prace, w czasie których odkryto kolejne freski w części nawowej kościoła.

Architektura

Pierwotny kościół był orientowaną, jednonawową budowlą z wielokątnym prezbiterium. Prawdopodobnie już w XIV wieku istniała wieża o stosunkowo rzadkim, kwadratowym planie przechodzącym w wielobok. Ściany kościoła były prawdopodobnie podwyższane o czym świadczy niezwykle niskie usytuowanie gotyckich okien w prezbiterium. Od strony północnej do prezbiterium przylega średniowieczna zakrystia. Prowadzą do niej oryginalne kute drzwi z XIV wieku. Ponadto w kościele znajdują się trzy gotyckie portale, główny na południowej stronie nawy, mniejszy w zakrystii i kolejny na parterze wieży. Największym skarbem kościoła są zachowane średniowieczne freski z XIV wieku, z pierwotnego wyposażenia zachowała się także kamienna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Koceľovce.