Kamenica – zamek

Historia

Zamek wzniesiony został około 1270 roku o czym dowiadujemy się z dokumentu króla Stefana V przekazującego zamek synom Dettricha. Owi potomkowie wkrótce dokonali zamiany swych ziem z możnymi z pobliskiej Torysy. W 1306 roku potwierdzone jest istnienie zamku nazwanego Thorkou, którego posiadaczem był rycerz Rikolf. Przejął on później nazwisko Tarkoi (Tarcai) od nazwy zamku, a jego ród władał warownią aż do XVIII wieku. W XV wieku zamek kilkakrotnie oblegały oddziały Jana Jiskry służącego Habsburgom, a później bratrzyków. W czasie walk o koronę między Janem Zapolyom a Ferdynandem Habsburgiem Tarcajowie aktywnie poparli Zapolyę. W 1556 roku zamek został oblężony i zdobyty przez Marcela Dettricha, stronnika Ferdynanda Habsburga. Po ustaniu walk Tarcajowie odzyskali go, otrzymując jednocześnie królewskie przebaczenie. W XVII wieku zamek był już w złym stanie, a pod koniec tego stulecia został opuszczony. Na początku XIX wieku okoliczna chłopska ludność rozebrała ruiny dla pozyskania materiału budowlanego.

Architektura

Warownia składała się z dwuczłonowego zamku górnego i rozległego podzamcza. Najstarszą część założenia usytuowano na dwóch skalnych ostrogach położonych naprzeciwko siebie na linii północ – południe. Część południowa składała się z domu mieszkalnego i położonej na północ od niego cylindrycznej wieży o grubości murów dochodzącej do 2,2 metra. Zabudowa umieszczona na sąsiednim wzniesieniu po północnej stronie  prawdopodobnie posiadała dwyskrzydłowy budynek o wymiarach 17,5 x 20 metrów oraz dwie cylindryczne baszty u podnóża wzgórza. Obie części zostały połączone murami obronnymi, wydzielającymi wewnętrzny dziedziniec pomiędzy wzniesieniami. Najdalej wysunięte i najrozleglejsze położenie zajmował obwarowany zamek dolny po stronie północnej.

Stan obecny

Zamek przetrwał jedynie w postaci słabo zachowanych fragmentów zamku górnego i średniego. Wstęp na teren wzgórza jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.