Jazernica – kościół św Barbary

Historia

   Kościół został zbudowany pod koniec XIII wieku lub na początku XV wieku na fundamentach starszego budynku. Został przebudowany około 1517 roku. Z tego okresu pochodzi późnogotycki ołtarz skrzydłowy, którego obrazy przypisuje się majstrowi Hansowi, współpracownikowi Mistrza Pavela z Lewoczy. Kolejna modyfikacja świątyni miała miejsce około roku 1730, kiedy w przestrzeni nawy została umieszczona drewniana empora, zwiększająca pojemność niewielkiego kościoła.

Architektura

   Kościół jest budowlą jednonawową z półokrągłym prezbiterium po stronie wschodniej płynnie przechodzącym w korpus nawowy i zakrystią po stronie północnej. Z powodu dość archaicznego i prostego układu powstał problem wydatowania początków kościoła, przypominającego konstrukcje z przejściowego okresu romańsko – gotyckiego (np. kościół w Beluša).
   Po stronie południowej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium przepruto późnogotyckie okna: dwa dwudzielne, rozglifione od zewnątrz w części dla wiernych oraz jedno także dwudzielne i rozglifione ale szersze w części kapłańskiej. Ponadto prezbiterium doświetlane było przez mały otwór cylindryczny. W zachodniej fasadzie osadzono ostrołukowy portal wejściowy oraz okno doświetlające poddasze w partii szczytowej. Wewnątrz prezbiterium przykryto sześciodzielnym sklepieniem żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Jazernica.