Jazernica – kościół św Barbary

Historia

Kościół został zbudowany pod koniec XIII wieku lub na początku XV wieku na fundamentach starszego budynku. Został przebudowany około 1517 roku. Z tego okresu pochodzi późnogotycki ołtarz skrzydłowy, którego obrazy przypisuje się majstrowi Hansowi, współpracownikowi Mistrza Pavela z Lewoczy. Kolejna modyfikacja świątyni miała miejsce około roku 1730, kiedy w przestrzeni nawy została umieszczona drewniana empora, zwiększająca pojemność kościoła.

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową z półokrągłym prezbiterium płynnie przechodzącym w korpus nawowy i zakrystią po stronie północnej. Po stronie południowej nawy znajdują się gotyckie okna, a w zachodniej fasadzie portal wejściowy. Prezbiterium posiada sześciopolowe gotyckie sklepienie żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Jazernica.