Jasenov – zamek

Historia

Zamek został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku przez Piotra Petenyiego, lecz został mu odebrany z powodu nielojalności w stosunku do króla Karola Roberta. Wraz z zamkiem w Brekovie, warownia strzegła szlaku do Polski. Po 1321 roku otrzymała go rodzina Drugethów, która władała nim aż do czasu zniszczenia. W XV i XVI stuleciu zamek został rozbudowany i wzmocniony. Kolejne unowocześnienia w postaci bastionów dodano w XVII wieku. W 1644 roku został oblężony przez wojsko Jerzego Rakoczego walczącego ze zwolennikami Habsburgów. Został zdobyty i zniszczony, nie był już nigdy więcej odbudowywany. Dopiero w końcu XIX wieku przystąpiono do zabezpieczenia ruin.

Architektura

Pierwotny trójkątny w planie zamek składał się z muru obronnego i czworokątnej wieży w zachodnim narożniku. W najstarsze fazie pełniła ona funkcje mieszkalne i zarazem flankowała bramę wjazdową na dziedziniec. W trakcie późnośredniowiecznej rozbudowy dodano budynek mieszkalny w północnym narożniku murów, a wjazd na zamek zabezpieczono formą półokrągłej wieży połączonej z przedbramiem. Na przełomie XV i XVI wieku został wzniesiony drugim pierścieniem murów z dwiema basztami armatnimi po zachodniej stronie. Większą z nich postawiono poniżej kwadratowej wieży, a mniejszą poniżej starszej okrągłej, narożnej wieży armatniej. Obok tych baszt znajdował się wjazd na zamek, biegnący wzdłuż południowej kurtyny murów, aż do narożnika południowo – wschodniego.

Stan obecny

Zamek zachował się w postaci trwałej ruiny. W najlepszym stanie przetrwały baszty armatnie oraz kwadratowa wieża w najstarszej części warowni. Dobrze zachowane są również mury obwodowe. W wewnętrznych murach zobaczyć można liczne otwory okienne, strzelnicze, portale i przejścia pomiędzy pomieszczeniami. Porastająca do niedawna cały zamek roślinność została w ostatnim czasie usunięta i rozpoczęto prace restauracyjne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.