Hrušov – kaplica św Anny

Historia

   Kaplica została zbudowana pod koniec XIV lub na początku XV wieku w winnicach nad wioską w miejscu starszego budynku sakralnego. Restauracje przeprowadzono w latach 1522 i 1603. W 1739 roku nastąpiła barokowa przebudowa budynku, w trakcie której wzniesiono półkolistą wschodnią apsydę. W tym okresie budynkiem opiekował się pustelnik i odbywały się do niego pielgrzymki. Kolejna ważna renowacja trwała na przełomie lat 70 i 80-tych XX wieku, kiedy to prowadzono badania i odkryto średniowieczne polichromie.

Architektura

   Kaplicę zbudowano pośrodku lasu, na zboczu nad wsią. Otrzymała formę małej, gotyckiej budowli salowej wzniesionej na planie prostokąta. Jej południową elewację przepruto dwoma rozglifionymi, pierwotnie raczej wąskimi, ostrołucznymi oknami. Wewnątrz założono dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowo – żebrowe bez zworników, z żebrami osadzonymi na małych wspornikach. Ściany w średniowieczu pokryte były barwnymi polichromiami.

Stan obecny

   Kaplica została nieco zmodyfikowana w okresie nowożytnym. Powiększono ja o półkolistą apsydę po stronie wschodniej, a pierwotne gotyckie okna od strony południowej zostały częściowo zamurowane i zmodyfikowane do dość dziwnego owalnego kształtu (ze względu na wykorzystanie fragmentów oryginalnych ościeży). Dodatkowo w północnej części nawy wybito dwa okrągłe okna. W ostatnich latach budynek został odnowiony przez miejscowych wiernych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Hrušov – kaplnka.