Hrabušice – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół prawdopodobnie powstał w drugiej połowie XIII wieku, ponieważ w 1268 roku wymieniono miejscowego kapłana. Na początku XV wieku przeprowadzono gotycką przebudowę świątyni, a około 1500 roku poszerzono wschodnie skrzydło zakrystii. W 1782 roku kościół przeszedł barokową przebudowę. W 1916 roku budowlę zniszczył pożar, najbardziej dotkniętą wieżę trzeba było odbudować przy użyciu oryginalnych materiałów. W drugiej połowie XX wieku wieża otrzymała nowy dach.

Architektura

Kościół pierwotnie był budowlą jednonawową z zachodnią wieżą i kwadratowym prezbiterium. W zachodniej części nawy znajdowała się empora. W czasie gotyckiej przebudowy romańskie prezbiterium zastąpiono nowym, większym o kształcie wielobocznym. Dobudowano również kaplicę po północnej stronie nawy. Na początku XVI stulecia poszerzono wschodnie skrzydło zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Hrabušice.