Hrabušice – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół prawdopodobnie powstał w połowie XIII wieku, ponieważ w 1268 roku wymieniono w dokumentach miejscowego kapłana. Na początku XV wieku przeprowadzono gotycką przebudowę świątyni, a około 1500 roku poszerzono wschodnią część zakrystii. W 1782 roku kościół przeszedł barokową przebudowę, w trakcie której między innymi założono nowożytne sklepienia w nawie. W 1916 roku budowlę zniszczył pożar, przy czym najbardziej dotkniętą wieżę trzeba było odbudować przy użyciu oryginalnych materiałów detalu architektonicznego. W drugiej połowie XX wieku wieża otrzymała nowy dach.

Architektura

   Kościół pierwotnie był budowlą jednonawową z zachodnią czworoboczna wieżą na osi i kwadratowym prezbiterium po stronie wschodniej. W zachodniej części nawy znajdowała się empora. Pod koniec XIII wieku od północy do prezbiterium dobudowano zakrystię, natomiast na początku XV wieku w czasie gotyckiej przebudowy romańskie prezbiterium zastąpiono nowym, większym o kształcie wielobocznym. Dobudowano wówczas również kaplicę po północnej stronie nawy. Na początku XVI stulecia powiększono zakrystię o wschodnią część.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.

Strona internetowa apsida.sk, Hrabušice.