Horná Mičiná – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała zbudowany został na początku XIV wieku, jako typowa dla okresu wczesnego gotyku świątynia wiejska. Pod koniec XIV wieku wnętrze budowli ozdobiono freskami, prawdopodobnie autorstwa tego samego artysty, który namalował św. Jerzego walczącego ze smokiem w kościele w Čerínie. W XVIII wieku kościół został odnowiony i otrzymał nowe, barokowe wyposażenie. W 1963 roku został uznany za pomnik kultury.

Architektura

   Kościół wzniesiono na stoku wzgórza ponad wsią. Jego prosta konstrukcja składała się z podłużnej nawy na planie prostokąta, kwadratowego, nieco węższego od nawy prezbiterium po stronie wschodniej i północnej zakrystii. W południowej ścianie nawy umieszczono portal wejściowy, o wąskim przejściu zamkniętym dwuramiennie i ujętym profilowanym, ostrołucznym obramieniem. Drugi, prostszy portal z ostrołucznym zamknięciem umieszczono w zachodniej elewacji kościoła. Cechą charakterystyczną budowli były wysokie i bardzo wąskie okna, wyjątkowo długie w części prezbiterialnej, obustronnie rozglifione. Zgodnie ze średniowieczną tradycją budowlaną przepruto je wyłącznie po stronie wschodniej i południowej, zaś w elewacji zachodniej umieszczono jedynie mały okulus bez maswerku. Całkowicie pozbawiona otworów była północna część kościoła. Wnętrze udekorowano malowidłami ściennymi. Prezbiterium sklepiono krzyżowo, zakrystię kolebkowo, a nawę przykryto drewnianym stropem płaskim.

Stan obecny

   Kościół zachował wczesnogotycki układ i bryłę, zniekształconą nieco przez współczesne, bardzo niskie dachy nad nawą i prezbiterium. Nowożytnymi dodatkami są również dwie przypory, podpierające północną ścianę nawy. Szczęśliwie zachowały się wszystkie oryginalne otwory okienne oraz dwa portale w nawie. Trzeci portal przetrwał w prezbiterium, w przejściu do zakrystii. Ponadto w prezbiterium zachowało się sklepienie i mocno zniszczone fragmenty średniowiecznych malowideł ściennych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok, red. P.Kresánek, Bratislava 2020.

Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok prvý A-J, red. A.Güntherová, Bratislava 1967.