Horná Mičiná – kościół św Michała

Historia

   Kościół powstał na początku XIV wieku, jako typowa dla tamtego okresu świątynia wiejska. Pod koniec XIV wieku świątynię ozdobiono freskami, prawdopodobnie autorstwa tego samego artysty, który namalował św. Jerzego walczącego ze smokiem w kościele w Čerínie. W XVIII wieku kościół został odnowiony i otrzymał nowe sprzęty, które zachowały się do chwili obecnej. W 1963 roku został uznany za pomnik kultury.

Architektura

   Kościół wzniesiono na stoku wzgórza ponad wsią. Jego prosta konstrukcja składała się z podłużnej nawy na planie prostokąta, kwadratowego, nieco węższego od nawy prezbiterium po stronie wschodniej i północnej zakrystii. W południowej ścianie nawy umieszczono pierwotny portal wejściowy, a drugi o ostrołucznym ościeżu w zachodniej elewacji kościoła. Cechą charakterystyczną budowli stały się wysokie i bardzo wąskie okna, wyjątkowo długie w części prezbiterialnej. Zgodnie ze średniowieczna tradycją budowlaną przepruto je wyłącznie po stronie wschodniej i południowej, zaś w elewacji zachodniej umieszczono jedynie mały okulus bez maswerku. Całkowicie pozbawiona otworów była północna część kościoła. Wnętrze udekorowano malowidłami ściennymi. Prezbiterium sklepiono krzyżowo, zakrystię kolebkowo, a nawę przykryto drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Horná Mičiná.