Holice na Ostrove – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Kościół zbudowano w pierwszej połowie XIII wieku. Jego wielkość wskazuje na bogactwo wsi, która wówczas była własnością zamku w Bratysławie. Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pochodzi z 1253 roku. Około 1320 roku świątynia została sklepiona gotyckim sklepieniem, a wnętrze pokryto bogatymi  freskami. Kolejne malowidła oraz bogato zdobione pastophorium powstały około 1400 roku. Kościół przebudowano w czasie gruntownej rekonstrukcji po 1880 roku. Nawa otrzymała wówczas nowe, niższe niż oryginalne, sklepienie żebrowe. Doprowadziło to m.in. do zniszczenia gotyckich wsporników. Po północnej stronie nawy wycięto nowe okna, a oryginalne zostały powiększone. Zmieniono również zachodnią fasadę, ale możliwe, że zachowano z grubsza oryginalny wygląd. Malowidła ścienne z okresu gotyku odkryto dopiero w 1990 roku, zostały odsłonięte i odrestaurowane w latach 1991-1992.

Architektura

Kościół jest romańsko-gotycką budowlą składającą się z nawy, wielobocznie zamkniętego prezbiterium i dwuwieżowej fasady zachodniej. Do XVII wieku istniała jeszcze pierwotna zakrystia po stronie północnej. Wejście do kościoła znajdowało się po stronie południowej, gdzie zachowała się część łukowatego, romańskiego portalu. Wewnątrz zobaczyć można unikatowe pastophorium w kształcie wieży z około 1400 roku. 

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Holice na Ostrove.