Hervartov – kościół św Franciszka

Historia

   Kościół został wzniesiony w latach 1493-1496. W okresie reformacji znajdował się w rękach ewangelików, którzy zmienili wystrój wnętrza. W ramach kontrreformacji świątynia wróciła do katolików. W XVIII i XIX dalej przekształcano wnętrze, którego dzisiejszy wygląd zawdzięczamy restauracji z 1976 roku oraz z lat 90-tych XX stulecia.

Architektura

   Kościół wzniesiony został w konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Składa się z nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego przylega od północy zakrystia. Do nawy od zachodu dostawiona została wieża o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. Nad nawą i prezbiterium znajduje się wspólny dach jednokalenicowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz nawa nakryta została stropem płaskim, zaś prezbiterium pozornym sklepieniem z ozdobnymi żebrami. Wewnątrz ściany ozdobiono cennymi polichromiami z 1596 i nieco młodszymi, pochodzącymi z 1665 roku. Przedstawiają one m.in. walkę św. Jerzego ze smokiem.

Stan obecny

   Budowla jest najstarszym i najcenniejszym drewnianym kościołem na Słowacji. Wraz z szeregiem innych drewnianych świątyń w słowackich Karpatach w 2008 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z pierwotnego wyposażenia w kościele zachował się późnogotycki tryptyk. Z pozostałego wyposażenia warto wymienić późnogotycką, malowaną na deskach grupę Ukrzyżowania z początku XVI wieku oraz gotycki obraz przedstawiający śś. Franciszka z Asyżu, Krzysztofa i Katarzynę Sieneńską z lat 1460-1470.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Hervartov, kościół św. Franciszka z Asyżu.