Hanigovce – Novy Hrad

Historia

Okoliczne ziemie należały początkowo do właścicieli zamku Szarysz. W 1322 roku miejscowy wielmoża Mičko otrzymał od króla Karola Roberta wydzielony obszar i wzniósł mały, drewniany zamek. Kiedy król Ludwik I potwierdził to nadanie, syn Mička, Loran przebudował w 1342 roku zamek na kamienną warownię, zwaną Nowym Zamkiem (Novy Hrad). Ostatni z potomków Lorana zmarł w 1398 roku i zamek wraz z przyległymi włościami przeszedł na własność króla, a w 1410 roku stał się własnością rodziny Perényich. W połowie stulecia zajęły go wojska Jana Jiskry, a po ich ustąpieniu bratrzycy. Po zdławieniu ich ruchu zamek wrócił do prawowitych właścicieli, którzy w drodze wymiany oddali go Tarcayom z pobliskiej Kamienicy. W 1556 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez wojska wierne Habsburgom.

Architektura

Zamek zajmował całe spłaszczenie wierzchołka wzgórza. Najważniejszym i największym jego elementem był dwupiętrowy, prostokątny dom mieszkalny o wymiarach 19 x 10,5 metra. Ze względów obronnych jego ściana zachodnia i północna była cieńsza (1,3 metra) niż południowa i wschodnia (1,8 metra). Wewnątrz znajdował się kominek, większe okna tylko na górnej kondygnacji i wykusz latrynowy. Długi dziedziniec otoczony był murem obronnym po którego południowej stronie znajdowała się brama wjazdowa. Prawdopodobnie na południe od zamku rozciągało się obwarowane podzamcze.

Stan obecny

Głównym elementem zamku który przetrwał do dziś jest ruina zachodniego domu mieszkalnego. Przetrwały również północne fragmenty muru obronnego ze śladami po belkach ganku strażniczego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.