Hamuliakovo – kościół św Krzyża

Historia

Pierwszą budowlą na terenie dzisiejszego kościoła była wielokątna, ośmioboczna rotunda powstała około 1220 roku. Po około 40 latach została ona powiększona do formy obecnego kościoła. Kolejne przebudowy nastąpiły w okresie baroku, a później w XIX wieku. W tym czasie na północnej stronie prezbiterium została zbudowana zakrystia.  Na początku lat trzydziestych rozważano przebudowę wieży, jednak na szczęście władze nie pozwoliły na to z uwagi na ogromną wartość kościoła. W latach 70-tych ubiegłego wieku przeprowadzono badania, których wyniki stały się podstawą projektu odbudowy zabytku w latach 1979-1981 w trakcie której m.in. odkryto średniowieczne malowidła ścienne.

Architektura

Pierwotna rotunda była budowlą nietypową bo ośmioboczną i posiadającą bogatą dekorację fasad. Po rozbiórce jej zachodnich murów, stała się prezbiterium romańskiego kościoła. Nową świątynię wzniesiono jako budowlę jednonawową z wieżą od strony zachodniej. Okna w ścianie południowej nawy mają stosunkowo rzadki wygląd wąskich, pionowych szczelin. Wewnątrz w zachodniej części nawy znajduje się prosta empora z dwoma pryzmatycznymi filarami, która jest dostępna z wieży i oświetlona jednym okienkiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Hamuliakovo.