Hajnacka – zamek

Historia

Początki drewniano – ziemnych obwarowań na zamkowym wzgórzu sięgają XIII wieku. Prawdopodobnie służył za miejsce schronienia w trakcie najazdu mongolskiego w latach 1241 – 1242. Murowany zamek został wzniesiony prawdopodobnie na początku XIV wieku, pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1320 roku, kiedy to król Karol Robert skonfiskował go Aleksandrowi, synowi Velka z rodu Hunt-Poznańskich. Wkrótce potem przekazał go Tomaszowi Szécsény, którego potomkowie dzierżyli zamek do 1424 roku, kiedy to został uposażeniem królowej Barbary, a od roku 1438 przeszedł na własność szlacheckiej rodziny Palóci. W 1566 roku został zdobyty przez wojska tureckie, które stacjonowały na nim aż do 1593. Na przełomie XVI i XVII wieku został odzyskany i ponownie zdobyty w 1645 roku przez powstańców Rakoczego. W 1703 roku na zamku wybuchł pożar po którym nie został on już odbudowany.

Architektura

Główny zamek składający się z muru obronnego i domu mieszkalnego znajdował się na kulminacji skalistego wzgórza. Poniżej wzniesiono podzamcze wzmocnione dwoma liniami murów obronnych i basztą podkowiastą.

Stan obecny

Zamek zachował się w stanie szczątkowym. Jego skromne relikty są słabo widoczne i trudno dostępne. Podziwiać można jedynie skalne formacje na których wzniesiono warownię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.