Gelnica – zamek

Historia

Zamek został zbudowany prawdopodobnie niedługo po najeździe mongolskim w XIII wieku. W latach 1447-1462 zajmowali go żołnierze Jana Jiskry, a w 1465 roku Maciej Korwin darował go wraz z miastem i okolicznymi kopalniami rodzinie Zapolyów. Warownia mocno ucierpiała w czasie wojny domowej po śmierci Ludwika Jagiellończyka w 1526 roku. Po wyparciu stronników Jana Zapolyi, król Ferdynand skonfiskował zamek i podarował go Thurzonom. Po wygaśnięciu tego rodu w XVII wieku, zamek przeszedł w ręce rodziny Csakych. W 1685 roku został zdobyty i spalony przez kuruców, zbrojnych powstańców z przeciwko panowaniu Habsburgów. Od tamtego momentu stał opustoszały. W 1838 roku rada miejska zadecydowała o jego rozbiórce i przeznaczeniu materiału na budowę ratusza.

Architektura

Zamek zajmował stosunkowo duży obszar o wymiarach 100 x 85 metrów. W południowej części obwodu murów znajdowała się czworokątna wieża oraz budynek o szerokości 9 i długości ponad 25 metrów. Możliwe również, iż była to szyja prowadząca do wieży umieszczonej na skalnej ostrodze. Brama wjazdowa umieszczona była po przeciwnej stronie zamku.

Stan obecny

Z zamku pozostały jedynie nikłe relikty w postaci kilkumetrowej ściany po wieży i bramie oraz szczątki murów obronnych. Nie zachowały się ślady po zabudowie wewnętrznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.