Dúbravica – kościół św Zofii

Historia

Kościół został zbudowany w XV wieku, a na początku XVI wieku wnętrze świątyni zostało ozdobione nowym ołtarzem. W XVIII stuleciu dokonano barokowej przebudowy, która dotknęła głównie kościelnej wieży. W 1997 roku został wyremontowany.

Architektura

Kościół powstał jako mała, jednonawowa budowla z wielobocznym prezbiterium i niewielką, ośmioboczną wieżą położoną po północnej stronie nawy. W oknach zachowały się oryginalne laskowania, po stronie południowej widoczny jest także gotycki portal, obecnie zamurowany. Wewnątrz w przyziemiu wieży znajduje się niewielka kaplica, natomiast prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Prezentuje dobry przykład wiejskiej architektury sakralnej w okresie późnego gotyku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Dúbravica.