Dúbravica – kościół św Zofii

Historia

   Kościół został zbudowany w XV wieku z inicjatywy i fundacji miejscowej szlacheckiej rodziny Dúbravickich. Na początku XVI wieku wnętrze świątyni zostało ozdobione gotycko – renesansowymi malowidłami i nowym ołtarzem. Jakiś czas po wyjeździe Dúbravickich ze wsi, co miało miejsce około 1588 roku, północna kaplica została przekształcona w zakrystię. W ramach tej zmiany zamurowano szeroką arkadę którą się otwierała na nawę i utworzono mniejsze wejście. W XVIII stuleciu dokonano barokowej przebudowy, która dotknęła głównie zakrystii podwyższonej do formy wieży i wyposażenia świątyni. W 1997 roku kościół został wyremontowany.

Architektura

   Kościół powstał jako mała, jednonawowa budowla z węższym, wielobocznym prezbiterium i niewielką kaplicą grobową fundatorów po stronie północnej. Jego wnętrze oświetlały duże ostrołukowe okna wypełnione gotyckimi laskowaniami, a po stronie południowej do nawy prowadził gotycki portal siodłowy (obecnie zamurowany). Prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, podobnie jak północną kaplicę, pierwotnie otwartą do nawy dużą półkolistą arkadą. Sklepienie kaplicy spięto zwornikiem ozdobionym herbem Dúbravickich. W ścianach kościoła umieszczono trzy nisze: dwie z wnęką półkolistą (pierwotnie mogły służyć jako sedilia) i jedną mniejszą, prostokątną.

Stan obecny

   Kościół jest dobrym przykładem wiejskiej architektury sakralnej z okresu późnego gotyku, pozbawionym większych nowożytnych przekształceń. Te ograniczyły się głównie do przebudowy północnej kaplicy na zakrystię i podwyższenia jej do formy barokowej wieży. Kilkadziesiąt metrów od kościoła znajdują się ruiny gotyckiego zamku lub dworu Dúbravickich, którego najstarsza część pochodziła z połowy XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Dúbravica.