Dražkovce – kościół św Heleny

Historia

Kościół został wybudowany około 1300 roku, a po raz pierwszy wspomniany w źródłach pisanych był w 1365. Podczas reformacji od 1581 do 1706 roku kościół użytkowali protestanci. W 1611 roku został przebudowany w stylu renesansowym, prezbiterium i parter wieży otrzymały wówczas sklepienia. W 1900 roku przeprowadzono remont dachu, a drobnych korekt dokonano w XX wieku.

Architektura

Kościół w chwili powstania był to typową świątynią tego okresu. Posiadał jedną nawę, prosto zakończone prezbiterium po stronie wschodniej, północną zakrystię i wieżę po zachodniej stronie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Dražkovce.