Dražkovce – kościół św Heleny

Historia

   Kościół wzniesiony został około 1300 roku, prawdopodobnie przy udziale strzechy budowlanej działającej przy klasztorze Kláštor pod Znievom, a po raz pierwszy wspomniany w źródłach pisanych w 1365 roku. Podczas reformacji od 1581 do 1706 roku kościół użytkowali protestanci. W 1611 roku został przebudowany w stylu renesansowym, przy czym prezbiterium, nawa i parter wieży otrzymały wówczas sklepienia. W 1900 roku przeprowadzono remont dachu, a drobnych korekt dokonano w XX wieku.

Architektura

   Kościół usytuowany został na dominującym nad okolicą wzgórzu. W chwili powstania posiadał jedną nawę, prosto zakończone prezbiterium po stronie wschodniej, wieżę po zachodniej stronie i być może północną zakrystię. Prezbiterium nie zostało wydzielone z bryły zewnętrznej kościoła, jedynie wewnątrz część kapłańską oddzielono od części przeznaczonej dla wiernych za pomocą arkady tęczy. Najpewniej zewnętrzne elewacje budowli początkowo były gładkie, pozbawione przypór, gdyż kościół nie miał wówczas jeszcze sklepień. Korpus i prezbiterium rozdzielały jedynie dwudzielne okna z bogatymi maswerkami, osadzone w półkoliście zamkniętych wnękach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Dražkovce.