Dravce – kościół św Elżbiety

Historia

   Kościół zbudował około 1300 roku zakon antonitów, jako świątynię klasztorną. Przybyli oni do wsi około 1288 roku i wznieśli również najstarszy na terenie Słowacji poświadczony źródłowo szpital. Kościół przebudowany został w drugiej połowie XIV wieku i następnie na mniejszą skalę w XV stuleciu (portal północny w nawie, pastoforium i drewniane stalle). W 1535 roku klasztor antonitów rozwiązano. W XVIII wieku dobudowano północną zakrystię, a w XIX wieku zlikwidowano wieżę kościelną zniszczoną przez pożar. Średniowieczne freski pokrywające wnętrze kościoła zostały odkryte w 1928 roku i odnowione w 1930 roku.

Architektura

   Kościół był gotycką budowlą o jednej nawie, ze stosunkowo długim, prosto zakończonym, dwuprzęsłowym prezbiterium po stronie wschodniej i z zachodnią wieżą. Od północy do kościoła dostawione były budynki klasztorne. Krótko po zakończeniu budowy, wnętrze kościoła zostało ozdobione polichromiami. Łączyły one  bizantyjskie motywy ze stylem włoskim i gotyckim.
   W latach 70-tych XIV wieku nawę przykryto sklepieniem krzyżowo – żebrowym, opartym na dwóch środkowych ośmiobocznych filarach. Zmieniło to układ kościoła na dwunawowy. Prezbiterium zwieńczone było sklepieniem krzyżowym już w chwili powstania, dlatego od strony zewnętrznej wzmacniały go uskokowe przypory.  Podobne musiały być również dodane do korpusu, by przejąć na siebie siły utworzone przez nowe sklepienie.

Stan obecny

   Kościół jest dziś dobrym przykładem średniowiecznej architektury gotyckiej z rzadkimi, cennymi malowidłami ściennymi. Niestety nie zachowała się wieża zachodnia, której relikty murów po rozebraniu przekształcono na uskokowe przypory wzmacniające ścianę zachodnią korpusu. Z okresu gotyku zachowały się portale wejściowe do nawy, okna z kamiennymi maswerkami, zworniki sklepienne ozdobione różami i późnogotyckie pastoforium. Spośród średniowiecznego wyposażenia przetrwał zespół rzeźb na belce w łuku tęczowym, późnogotyckie drewniane stalle, część ołtarza skrzydłowego oraz inne późnogotyckie rzeźby, w tym posąg pierwotnego patrona kościoła, św. Antona. Z okresu XIV-wiecznej przebudowy prawdopodobnie pochodzi kamienna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Dravce.