Dračí Hrádok – zamek

Historia

   Dračí Hrádok czyli Smoczy Zameczek prawdopodobnie został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy królewskiej, w celu ochrony pobliskiej drogi przez Małe Karpaty, choć nie wspominają o nim żadne przekazy pisane. Został zniszczony w wyniku pożaru w pierwszej połowie XV wieku. Zapewne jego koniec związany był z husyckimi najazdami na tereny dzisiejszej zachodniej Słowacji.

Architektura

   Zamek usytuowano na długim i wąskim grzbiecie, podzielonym na dwie wyraźne części. Przednia (północna) miała 15 metrów szerokości i 115 metrów długości i być może pełniła rolę przedzamcza. Od drugiej części oddzielał ją szeroki aż na 17 metrów i głęboki na 6 metrów przekop. Tam po stronie południowej usytuowana była główna część zamku o długości 112 metrów i szerokości 20 metrów. Jej głównym elementem była spora czworoboczna wieża o wymiarach 10 x 10 metrów i grubości ścian 2,5 metra. Chroniły ją strome stoki i ziemne wały, zapewne zwieńczone drewnianymi palisadami lub częstokołami.

Stan obecny

   Pozostałości zamku ograniczają się do dwóch ścian zamkowej wieży o wysokości do 2 metrów. Miejscami widoczne są ślady ziemnych wałów i fosy, a całość jest gęsto zarośnięta roślinnością. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.