Dračí Hrádok – zamek

Historia

Dračí Hrádok czyli Smoczy Zameczek prawdopodobnie został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy królewskiej, w celu ochrony pobliskiej drogi przez Małe Karpaty. Został zniszczony w wyniku pożaru w pierwszej połowie XV wieku. Zapewne jego koniec związany był z husyckimi najazdami na tereny dzisiejszej zachodniej Słowacji.

Architektura

Głównym elementem zamku była spora wieża o wymiarach 10 x 10 metrów i grubości ścian 2,5 metra. Chroniły ją strome stoki i ziemne wały, zapewne zwieńczone drewnianymi palisadami lub częstokołami. Rów przy wieży posiadał 17 metrów szerokości i 6 metrów głębokości.

Stan obecny

Pozostałości zamku ograniczają się do dwóch ścian zamkowej wieży o wysokości do 2 metrów. Miejscami widoczne są ślady ziemnych wałów i fosy, całość jest gęsto zarośnięta roślinnością.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.