Dobrá Voda – zamek

Historia

Zamek wybudowano na miejscu starszych obwarowań w pierwszej ćwierci XIII wieku na skalnym występie na jednej z dróg przechodzących grzbietem Małych Karpat. Wzmiankowany w pisanych źródłach był w 1263 roku. Jego położenie w pobliżu Czeskiej Drogi predysponowało go do funkcji zamku strażniczego.  Pierwotnie był własnością królewską, a w końcu XIV wieku stał się majątkiem Stibora ze Stiboric. Później, od 1436 roku, był już własnością rodu Országhów. Pod koniec XVI wieku właściciele zabezpieczyli zamek, budując przedzamcze wzmocnione kilkoma basztami. W czasie powstania Rakoczego w 1773 roku zamek został znacznie uszkodzony. Po dokonaniu napraw w 1762 spłonął i zostało na nim tylko więzienie dla poddanych. Z początkiem XIX wieku zaczął popadać w całkowitą ruinę.

Architektura

Najstarszą część zamku tworzyła wydłużona budowla z domem mieszkalnym i dwoma czworobocznymi wieżami umieszczonymi przy jego krótszych bokach. Wschodnia wieża posiadała wymiary 7,7 x 7,7 metra, zachodnia była nieco większa, o wymiarach 9,2 x 9,8 metra. Grubość ścian wież wahała się w przyziemiu od 1,9 do 2,5 metra. Obie pełniły oprócz obronnych także funkcje mieszkalne, choć nie wiadomo czy takie było ich przeznaczenie od samego początku. Po wschodniej stronie znajdowało się przedzamcze z XIV-XV wieku zakończone kolejnym domem mieszkalnym lub być może kaplicą, na co wskazywałoby trójboczne zamknięcie budynku. Zachodnie przedzamcze obwarowano w pierwszej połowie XV wieku, a południowe przedzamcze wraz z dwoma basztami ogniowymi w drugiej połowie XVI wieku. Zabudowa mieszkalna powiększyła się wówczas o budynek południowy na zamku górnym. Przedzamcze zachodnie i południowe pełniło funkcje gospodarcze, na tym ostatnim znajdowała się również niewielka kaplica. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła sucha fosa i wał ziemny.

Stan obecny

Zamek znajduje się dzisiaj w stanie ruiny. Z budowli zachował się obwód murów obronnych zamku górnego, przedzamcza wschodniego i zachodniego oraz częściowo południowego. Z wież zamku górnego przetrwały pojedyncze ściany. Wstęp na zamek jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.