Dobrá Niva – zamek

Historia

Zamek powstał po najeździe mongolskim w drugiej połowie XIII wieku jako warownia strażnicza. W źródłach historycznych wspominany był w latach 1305-1306. Był centrum dorbroniwskiego, królewskiego majątku aż do XVI wieku. Na początku XVII wieku warownia była już w tak złym stanie, iż właściciele wyprowadzili się z niej, pozostawiając jedynie garnizon wojskowy. W okresie nowożytnym kilkakrotnie zmieniał właścicieli, najdłużej należąc, od 1614 do 1804 roku, do rodziny Eszterházy. Od końca XVIII wieku zdewastowany popadł w całkowitą ruinę.

Architektura

Zamek został wzniesiony na szczycie niewielkiego wzniesienia. Składał się z dwupiętrowego pałacu, obwodu murów obronnych i zewnętrznych, ziemnych obwałowań. Otaczające cały zamek podzamcze miało owalny w planie kształt o wymiarach 65×90 metrów z bramą umieszczoną po stronie południowo – wschodniej.

Stan obecny

Do dzisiaj przetrwała jedynie jedna ściana dawnego pałacu zamkowego do wysokości dwóch pięter i z przeprutymi dużymi, nowożytnymi oknami. Wstęp na teren zamku wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.