Divín – zamek

Historia

Zamek zbudowano pod koniec XIII wieku. Na początku należał do rodów Tomaj i Lossonczy, przez których był stopniowo przebudowywany. Po buncie magnatów w 1471 roku przeszedł we władanie króla Macieja Korwina. Odgrywał ważną rolę w systemie obrony miast środkowosłowackich przed Turkami, zwłaszcza w XVI wieku. Po zdobyciu Fiľakova przez Turków w 1554 zamek został rozbudowany i ufortyfikowany. Mimo nowych umocnień został zdobyty przez Turków w 1575 roku. Do rodziny Balassów trafił po udanym oblężeniu w 1593. Balassowie napadali i grabili okoliczne wsie, dlatego wojsko cesarskie zdobyło, podpaliło i wysadziło w powietrze zamek, a majątek rodziny cesarz skonfiskował. Stało się to w 1673 lub 1679 roku, albo dopiero w 1683, po śmierci Imricha Balassy. Zamek przekazano rodzinie Zichych, lecz nigdy go już nie odbudowano.

Architektura

Najstarsza część warowni, czyli zamek górny, miał kształt zakrzywionego owalu o wymiarach 44 na 25 metrów. Grubość murów obronnych dochodziła do 2 metrów. Do wewnętrznej ściany południowej części muru obronnego przystawione były budynki mieszkalne. Zapotrzebowanie na wodę zapewniał wykuty w skale na dziedzińcu zbiornik. Brama wjazdowa znajduje się we wschodniej części, chroniona przez wieżę wystającą przed lico murów i dostępna po drewnianej rampie. Od strony zachodniej, południowej i wschodniej rozciągało się obwarowane podzamcze. Drugim etapem średniowiecznej rozbudowy było wzniesienie w XV wieku zewnętrznego obwodu muru obronnego. Nim wiodła droga wjazdowa od strony zachodniej, aż do wieży bramnej na wschodnie.

Stan obecny

Zamek zachował się w postaci trwałej ruiny. W najlepszym stanie przetrwał budynek mieszkalny zamku górnego, którego fragmenty ścian sięgają 11 metrów i wraz z wieżą nadają zamkowi charakterystyczny wygląd. Zamek udostępniony jest do zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.