Demandice – kościół św Heleny

Historia

Nie wiadomo kiedy dokładnie wzniesiony został pierwotny, romański kościół. Czasem uznaje się, iż być może miało to miejsce w roku 1023, gdyż taka data wyryta jest na pastoforium świątyni, jednak informacja ta jest niepewna, gdyż data ta już w XIX wieku była częściowo nieczytelna. Pierwotna świątynia została zapewne zniszczona w czasie mongolskiej inwazji w latach 1241-1242. Odbudowa i znaczące przekształcenia nastąpiły w okresie gotyku. Ostatnią większą przebudowę połączoną z remontem przeprowadzono na początku XX wieku, kiedy to m.in. zmieniono fasadę zachodnią budowli.

Architektura

Świątynia jest budowlą jednonawową z dwubocznie zamkniętym prezbiterium. Jej całkowita długość wynosi około 18 metrów, a szerokość 6 metrów. Posiada dwa wąskie wczesnogotyckie okna w nawie i trzy podobne w prezbiterium oraz portal od strony południowej. Wnętrze nawy zostało oddzielone od prezbiterium półkolistą arkadą. To ostatnie pierwotnie posiadło sklepienia żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Žazová H., Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci, [w:] Pamiatky 4, 2010.