Čierny Brod – kościół Narodzenia Panny Marii

Historia

Kościół został zbudowany w drugim lub trzecim dziesięcioleciu XIII wieku. Około 1550 roku budynek został powiększony. Oryginalną apsydę zastąpiono wielobocznym prezbiterium, od zachodu dobudowano wieżę, a korpus został poszerzony o nawy boczne. Pod koniec XVII wieku świątynia była w złym stanie, w drugiej dekadzie XVIII wieku istniała nawet groźba zawalenia. Zmiana nastąpiła w 1752 roku kiedy to przeprowadzono gruntowną renowację budynku. Ważnym przełomem w rozwoju architektonicznym budynku był pożar w 1915 roku. W następnych latach usunięto nawy boczne i odkryto oryginalne fasady. Kolejna rekonstrukcja kościoła odbyła się w latach 1940-1943. W tym czasie usunięto wieżę i przywrócono fasadę do pierwotnego stanu.

Architektura

Pierwotnie kościół był budowlą jednonawową, prostokątną w planie, bezwieżową i z prawdopodobnie półkolistą absydą. Jego fasady ozdobione są ceglanymi arkadami (lizenami) tworzącymi jeden z najpiękniejszych przykładów romańskiego muru. Na bocznych ścianach umieszczono ich po dwanaście, zachodnia posiada osiem arkad. Romańskie portale zachowały się w zachodniej i południowej ścianie nawy. Pierwotne sklepienie prezbiterium zostało zburzone i zastąpione płaskim drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Čierny Brod.