Čierna Lehota – zamek

Historia

Zamek pojawił się na kartach historii w 1389 roku, kiedy to został podarowany Ściborowi ze Ściborzyc przez króla Zygmunta Luksemburskiego. Prawdopodobnie istniał on od końca XIII lub początku XIV wieku.

Architektura

Głównym elementem zamku była, umieszczona w najwyższym punkcie terenu, czworoboczna wieża lub budynek o nieregularnym kształcie, dwóch ścianach mierzących 6,1 metra długości i grubości ścian dochodzącej do 1,5 metra. Przed nią prawdopodobnie znajdował się mały, obwiedziony murem dziedziniec, a dalej po północnej stronie obwarowane przedzamcze. Po północno – wschodniej stronie zapewne znajdowała się brama, poprzedzona suchą fosą nad którą musiał być przerzucony drewniany most.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie gęsto zarośnięte roślinnością partie fundamentowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.