Čierna Lehota – zamek

Historia

   Wieś Čierna Lehota pojawiła się na kartach historii w 1389 roku, kiedy to w ramach dóbr zamku Uhrovec została podarowana Ściborowi ze Ściborzyc przez króla Zygmunta Luksemburskiego. Miejscowy niewielki zamek zapewne już wówczas nie funkcjonował. Prawdopodobnie istniał on od końca XIII lub początku XIV wieku w związku z kolonizacją doliny Bebravy, którą ciągnęła się droga do Valaskiej Beli. Wówczas dobra te podlegały możnemu rodowi Csáków z Trenczyna.

Architektura

   Zamek usytuowano na szczycie samotnego wzgórza o wysokości 664 metry n.p.m. zwanego Hrádok, w jego najwyższym, południowym punkcie. Jego głównym elementem była czworoboczna wieża lub budynek o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Jej wymiary w największym miejscu dochodziły do 6,1 x 6,1 metra długości, a grubość ścian wynosiła do 1,5 metra. Przed nią prawdopodobnie znajdował się mały, obwiedziony murem dziedziniec, a dalej po północnej stronie obwarowane przedzamcze, położone o 4 metry niżej niż górna część zamku. Po północno – wschodniej stronie zapewne znajdowała się brama, poprzedzona dwoma wyciosanymi w skale przekopami nad którymi musiały być przerzucone drewniane mosty. Obwarowania i zabudowa gospodarczego podzamcza były konstrukcji drewniano – glinianej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie gęsto zarośnięte roślinnością partie fundamentowe. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.