Čičava – zamek

Historia

W 1270 roku król węgierski Stefan V za zasługi w walce z Czechami nadał ziemie w Čičavie swojemu koniuszemu Rajnoldowi, który wzniósł zamek będący centrum rycerskiej domeny i nadgraniczną strażnicą. Pierwsza większa rozbudowa zamku miała miejsce pod koniec XIV wieku. Wtedy to posiadłością zarządzali potomkowie Rajnolda, członkowie możnej rodziny Rozgonyi. W kolejnych wiekach warownia wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W czasie powstań antyhabsburskich zamek był wielokrotnie najeżdżany i niszczony przez wojska oddziały Rákóczy’ego i Thököly’ego. Gdy w 1711 roku wojska cesarskie odbiły go z rąk buntowników, generał Laucken rozkazał zburzyć obwarowania i od tego czasu zamek pozostawał w ruinie.

Architektura

Najstarszą część warowni stanowił zamek górny z końca XIII, początku XIV wieku. Pierwotny obwód murów zamykał nieduży dziedziniec z budynkami mieszkalnymi. Po północnej stronie znajdowała się narożna wieża – stołp zapewniająca kontrolę nad przejazdem bramnym. Miała ona co najmniej cztery kondygnacje i zaopatrzona była w ostrogę wzmacniający jej konstrukcję. Jej mury były bardzo grube, gdyż o ile jej zewnętrzna średnica w przyziemiu wynosiła 11 metrów to długość średnicy wnętrza wynosiła jedynie 5,5 metra. Również sporej grubości były mury obwodowe dochodzące do 1,5 – 2 metrów szerokości; w XVI wieku zostały one po wschodniej stronie dodatkowo pogrubione osiągając 3 – 3,5 metry. W późniejszym etapie XIV wiecznej rozbudowy, w północno – wschodnim narożu umieszczono wieżę, której kształt dostosowano dokładnie do formy ostańca skalnego. Na północ od zamku górnego umiejscowiono przedzamcze wzmocnione murem obronnym i dwoma basztami. W okresie nowożytnym po wschodniej stronie zamku górnego wzniesiono półokrągłą wieżę – basteję, przystosowaną do broni ogniowej.

Stan obecny

Z warowni do czasów obecnych zachowały się fragmenty murów obronnych i pozostałości wschodniego skrzydła zamku górnego oraz oraz wschodnia część obwarowań przedzamcza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.

Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.