Chmeľov – kościół św Krzyża

Historia

Kościół został zbudowany przez zakonników z zakonu bożogrobców przed 1212 rokiem. Opuścili oni Chmelov w 1313, kiedy wymienili go na Lendak w Spisku, a kościół został przekształcony w parafialny. W okresie renesansu, podobnie jak w wielu innych kościołach w regionie Szaryszu i Spiszu, świątynię przebudowano, zmieniając m.in. zwieńczenie wieży. W następnych stuleciach dokonano już tylko drobnych napraw.

Architektura

Kościół był typową budowlą wczesnogotycką z korpusem nawowym, wielobocznym prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym po stronie wschodniej i północną zakrystią. Średniowieczna jest również zachodnia wieża ze zwieńczeniem przebudowanym w epoce renesansu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Chmeľov.