Čelovce – kościół parafialny

Historia

   Kościół we wsi Čelovce (węg. Cselfalva) został zbudowany w ostatniej ćwierci XIII wieku. W czasie reformacji bardzo wcześnie, bo w połowie XVI wieku, wszedł w posiadanie protestantów, którzy w 1579 roku założyli sklepienie nad prezbiterium. W późniejszych wiekach kościół był remontowany w 1788, 1826, 1910 oraz w latach 1932-1933. W trakcie jednego z tych remontów przekształcone zostały okna i dobudowana wieżyczka nad nawą. Ostatnie większe prace renowacyjne prowadzono w latach 2000-2004.

Architektura

   Kościół zbudowany został na dość łagodnym stoku wzgórza, opadającym w stronę zachodnią i północno – zachodnią. Otrzymał formę budowli jednonawowej, zakończonej na wschodzie węższym i niższym, kwadratowym w planie prezbiterium. Mury opięte zostały od zewnątrz w narożach przyporami, rozmieszczonymi pod skosem. Wejście do środka prowadziło od strony południowej, poprzez romański portal o półkolistym zamknięciu, z profilowaną rowkiem archiwoltą. Światło padało przez niewielkie, wąskie okna w południowych elewacjach nawy i prezbiterium oraz przez pojedyczne okno we wschodniej ścianie prezbiterium. Wewnątrz w ścianie wschodniej umieszczone zostało gotyckie kamienne pastoforium zdobione trzema płaskorzeźbionymi sterczynami.

Stan obecny

   Kościół posiada niezmieniony od czasów średniowiecza układ przestrzenny. Nowożytna jest wieżyczka nad zachodnią częścią nawy. Przekształcone zostały okna, choć nadal mają niewielkie rozmiary. Wewnątrz prezbiterium sklepienie pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Spośród średniowiecznych detali architektonicznych zachował się portal południowy, ozdobne pastoforium we wschodniej ścianie prezbiterium, a także półkolista wnęka pod sedilia. Z wyposażenia zachowała się kamienna chrzcielnica z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok prvý A-J, red. A.Güntherová, Bratislava 1967.