Čelovce – kościół

Historia

Kościół został zbudowany w XIII wieku. W czasie reformacji bardzo wcześnie, bo w połowie XVI wieku, wszedł w posiadanie protestantów. Budynek był remontowany w 1788, 1826, 1910 i odrestaurowany w latach 1932 – 1933, a ostatnio w latach 2000-2004.

Architektura

Kościół jest jednonawowy, zakończony kwadratowym prezbiterium po stronie wschodniej i opięty przyporami w narożach. Zachował się romański portal od strony południowej i niewielkie, wąskie okna w południowych elewacjach nawy i prezbiterium oraz wschodniej ścianie chóru. Wewnątrz zobaczyć można gotyckie pastoforium i chrzcielnice z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Čelovce.