Čelovce – kościół

Historia

   Kościół został zbudowany w XIII wieku. W czasie reformacji bardzo wcześnie, bo w połowie XVI wieku, wszedł w posiadanie protestantów. Budynek był remontowany w 1788, 1826, 1910 i odrestaurowany w latach 1932 – 1933, a ostatnio w latach 2000-2004.

Architektura

   Kościół zbudowany został na dość łagodnym stoku wzgórza, opadającym w stronę zachodnią i północno – zachodnią. Otrzymał formę budowli jednonawowej, zakończonej na wschodzie kwadratowym w planie prezbiterium i opiętej przyporami w narożach. Wejście do środka prowadziło poprzez romański portal o półkolistym zamknięciu od strony południowej, a  światło padało przez niewielkie, wąskie okna w południowych elewacjach nawy i prezbiterium oraz wschodniej ścianie chóru. Wewnątrz umieszczone zostało gotyckie kamienne pastoforium zdobione trzema sterczynami i kamienną chrzcielnicę z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Čelovce.