Brzotín – zamek

Historia

Brzotín został nadany w 1243 roku przez króla Belę IV Filipowi i Detrichowi z rodu Akosovców, za zasługi w trakcie odpierania najazdu tatarskiego. Wznieśli oni prawdopodobnie pierwsze obwarowania. W 1293 roku Brzotín przejął ród Mariássych, którzy rozbudowali lub wybudowali nowe założenie obronno – mieszkalne. Strzegło ono traktu wiodącego doliną Slanej z dolnego Gemeru do górniczych ośrodków na Spiszu. We wsi umieszczono także komorę w której pobierano myto. W 1416 roku, właścicielem zamku została rodzina Gemerskich, ale paręnaście lat później Brzotín przeszedł w ręce króla. W 1430 roku Zygmunt przekazał go rodzinie Peréniovcov. Podobnie jak wszystkie zamki gemerskie, Brzotín dostał się w ręce Jana Jiskry z Brandysa, a w czasie walk z husytami został poważnie uszkodzony. W 1489 roku właścicielem został Stefan Mariássy, kolejni posiadacze często się zmieniali. W 1556 roku zamek został zdobyty Turków, lecz jako że nie miał dużego znaczenia wojskowego, został przez nich opuszczony. Na krótko Brzotín przejęły wówczas bandy zdemoralizowanych żołnierzy. Turcy ponownie pojawili się w 1573 roku i tym razem zamek ostatecznie zniszczyli.

Architektura

Niewielki zamek składał się z czworokątnego domu mieszkalnego przed którym utworzono dziedziniec, obwiedziony murem obronnym z zaokrąglonymi narożnikami. Skalista półka na której wzniesiono zamek posiadała wymiary 20 x 15 metrów, budynek miał 16,5 x 4,5 metra w planie i grubość ścian dochodzącą do 1,8 – 2 metrów. Dziedziniec zbliżony do trapezu zajmował około 12,16 x 6 metrów. Do zamku wjeżdżało się przez drewniany most od strony wschodniej, przerzucony nad fosą, która obiegała budowlę z trzech stron. Szerokość rowu wynosiła od 7 do 17 metrów i głębokość około 4-5 metrów.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie dolne partie murów i relikty ścian budynku. Całość porośnięta jest gęstym lasem i krzakami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.