Bratislava – miejskie mury obronne

Historia

Murowane obwarowania Bratysławy powstawały od końca XIII, początku XIV wieku. Swoją ostateczną formę uzyskały w pierwszej połowie XVI wieku, kiedy to wzmocniono je w obawie przed najazdami tureckimi. Otaczały miasto do XVIII wieku, gdy rozebrano je z polecenia Marii Teresy.

Architektura

Mur obronny został wzniesiony z kamienia i miał szerokość od 130 do 160 cm. U góry zwieńczony był krenelażem. Do miasta prowadziły cztery bramy: Michalska (Michalská) od północy, Wawrzyńca (Laurinská) od strony wschodniej i Wydrzycka (Vydrická) od zachodu. W XV wieku oddano do użytku południową Bramę Rybacką (Rybárska) prowadzącą w kierunku rzeki oraz wzmocniono obwarowania drugą, niższą, zewnętrzną linią fortyfikacji.

Stan obecny

Do czasów współczesnych przetrwała Brama Michalska oraz 200 metrowy fragment obwarowań w pobliżu katedry św. Marcina. W Bramie Michalskiej funkcjonuje obecnie Muzeum Broni i murów obronnych.

pokaż bramę Michalską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Bratislava fortifications.