Boldog – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Kościół został zbudowany w pierwszej połowie XII lub być może w XI wieku.  Około 1220 roku rozbudowano go w kierunku zachodnim. Po 1280 roku zarówno kościół, jak i cała miejscowa społeczność przeszły w posiadanie zakonu klarysek. W latach 1364-1370 dokonały one gotyckiej przebudowy kościoła. W 1605 roku świątynia została uszkodzona  w czasie walk powstańczych. Od 1634 roku budynek należał do kalwinów, ale nie był używany i systematycznie niszczał. W 1706 roku kościół po raz kolejny przejęły klaryski, które w 1713 dokonały remontu. W połowie XIX wieku budowla otrzymała nowy dach. W 1976 roku odbyła się profesjonalna rekonstrukcja kościoła, w czasie której odkryto romańskie i gotyckie okna oraz inne oryginalne elementy architektoniczne.

Architektura

   Pierwotny kościół wzniesiono wykorzystując materiał kamienny z rzymskiego grobowca z II wieku n.e. Była to mała budowla z pojedynczą nawą i apsydą o nieznanej formie. Rozbudowy zachodniej części z pierwszej ćwierci XIII stulecia dokonano używając już cegieł. W związku z tymi pracami powstała dłuższa nawa i wtopiona w nią czworoboczna wieżyczka, powstało również nowe południowe wejście do nawy, dzięki czemu kościół wyjątkowo posiadał dwa romańskie portale po jednej, południowej stronie. W północno – zachodnim i południowo – zachodnim narożniku kościoła umieszczono romańskie konsole poddachowe w kształcie głowy lwa lub byka (strona północna) i barana (strona południowa), które być może pełniły funkcję ochronną, odstraszającą od zła. Wewnątrz zachodnią część nawy wypełniała empora, doświetlana dwoma okrągłymi otworami, jednym od południa i jednym od zachodu.
  
W czasie gotyckiej przebudowy z XIV wieku zastąpiono oryginalną romańską absydą większym, poligonalnym prezbiterium, które otrzymało tę samą szerokość co nawa. Oświetlały go już gotyckie okna o ostrołucznych zwieńczeniach wypełnionych trójlistnymi maswerkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Boldog.