Boldog – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

Kościół został zbudowany w pierwszej połowie XII lub być może w XI wieku.  Około 1220 roku rozbudowano go w kierunku zachodnim. Po 1280 roku zarówno kościół, jak i cała miejscowa społeczność przeszły w posiadanie zakonu klarysek. W latach 1364-1370 dokonały one gotyckiej przebudowy kościoła. W 1605 roku świątynia została uszkodzona  w czasie walk powstańczych. Od 1634 roku budynek należał do kalwinów, ale nie był używany i systematycznie niszczał. W 1706 roku kościół po raz kolejny przejęły klaryski, które w 1713 dokonały remontu. W połowie XIX wieku budowla otrzymała nowy dach. W 1976 roku odbyła się profesjonalna rekonstrukcja kościoła, w czasie której odkryto romańskie i gotyckie okna oraz inne oryginalne elementy architektoniczne.

Architektura

Pierwotny kościół wzniesiono wykorzystując materiał kamienny z rzymskiego grobowca z II wieku n.e. Była to mała budowla z długą nawą i apsydą o nieznanej formie. Rozbudowy zachodniej części z XIII stulecia dokonano używając już cegieł. W związku z rozszerzeniem powstało również nowe południowe wejście do nawy. W czasie gotyckiej przebudowy z XIV wieku zastąpiono oryginalną absydą większym, poligonalnym prezbiterium, które ma tę samą szerokość co nawa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Boldog.