Bojnice – zamek

Historia

Najstarsze historyczne wzmianki o zamku w Bojnicach pochodzą z 1113 roku. W dokumencie był wzmiankowany jako opactwo Zobor. Początkowo obiekt był drewniany lecz stopniowo przebudowywano go używając kamienia jako budulca. Jednym z pierwszych jego właścicieli był węgierski magnat Csák Máté, który go otrzymał od króla węgierskiego Władysława V. W kolejnych wiekach zamek często zmieniał właścicieli, przez pewien czas należał do księcia opolskiego Władysława Opolczyka, a następnie wraz z okolicznymi dobrami do księcia Jana Korwina, naturalnego syna króla Macieja Korwina. Później przeszedł na własność rodu Zapolya, a od 1526 roku Turzonów. W 1646 roku zamek przeszedł na własność arystokratycznego rodu Pálffy, którego członkowie znacznie go rozbudowali. To właśnie w czasie ich panowania z inicjatywy hrabiego Jana Pálffy budowla uzyskała swój obecny bajkowy, ahistoryczny, neogotycki kształt. Przebudowy tej dokonano w latach 1889-1910. W XIX stuleciu ostatnim właścicielem zamku i całego dobra Bojnice był hrabia János Ferenc Pálffy. Po jego śmierci spadkobiercy sprzedali zamek, a po po II wojnie światowej został on skonfiskowany przez państwo.

Architektura

Pierwotny zamek z XIII-XIV wieku składał się z obwodu murów obronnych o owalnym kształcie, wzniesionych na niewielki, skalistym wzgórzu. Do ich wewnętrznej strony przystawiono budynek mieszkalny. Wodę zapewniała cysterna, połączona poprzez jaskinię pod zamkiem, z pobliskim jeziorem. W XV wieku warownię rozbudowano o kolejny, zewnętrzny pierścień murów obronnych, okalający cały zamek górny. Nowe obwarowania poprowadzono liniami prostymi, a w miejscach załamań umieszczono baszty. Zamek górny wzmocniony został w XVI wieku półcylindryczną wieżą ogniową od strony wschodniej.

Stan obecny

Obecnie w neogotyckiej budowli znajdują się ekspozycje muzeum artystyczno-historycznego. Jednym z najbardziej unikalnych i cennych dzieł jest późnogotycki zestaw obrazów. Elementem ekspozycji zamkowej jest również naciekowa jaskinia pod zamkiem, która jest połączona z głęboką studnią. Z mnóstwa imprez, odbywających się w zamku najbardziej znany jest coroczny Międzynarodowy Festiwal Duchów i Straszydeł.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.