Bodoň – zamek Makovica

Historia

Zamek prawdopodobnie został wybudowany około połowy XIII wieku przez Buduna z Ploského. W 1285 roku w trakcie najazdu tatarskiego na okoliczne ziemie, stanowił ochronę dla okolicznej ludności i właścicieli, być może został wówczas uszkodzony. W 1298 roku najazdu na zamek dokonali członkowie szlacheckiej rodziny Abovcov (Abów). Nie ma pewności czy został on odbudowany po tym wydarzeniu i czy był jeszcze później użytkowany.

Architektura

Zamek został wzniesiony na skalnej grani, niedostępnej od strony północnej i zachodniej. Część wschodnia i południowa były chronione szerokim, 8 metrowym rowem wykutym w skalnej podstawie. Wierzchołek skały miał prawie kwadratowy plan o wymiarach 55 x 48 metrów i tworzył mieszkalno – gospodarczą część zamku. Chroniony był przez mury obwodowe biegnące skrajem skały. W najwyżej położonej części platformy, w pobliżu północno-wschodniego narożnika, powstała okrągła, kamienna wieża z lokalnego ryolitu. Miała ona wewnętrzną średnicę 3,6 metra i zewnętrzną od 7,6 do 8 metra i grubość ścian około 2 metry. Stykała się krawędziami z murem obwodowym. Prawdopodobnie w obrębie murów  nie było już innych kamiennych budowli, a jedynie zabudowa drewniana.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie skromne relikty na skalnym masywie ukrytym w lesie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.