Bodice – kościół św Władysława

Historia

Kościół zbudowany został najprawdopodobniej w latach 1360-1380. Jego fundatorem mógł być potężny możnowładca górnowęgierski pierwszej połowy XIV wieku, żupan zwoleński Doncz. W XVIII wieku wybudowano w nawie chór, a większe przebudowy miały miejsce w XIX stuleciu. W 1854 roku dobudowano wieżę, która została przekształcona w roku 1890 w stylu neogotyckim. W tym samym roku wymianie uległa większość wyposażenia świątyni.

Architektura

Kościół został zbudowany w stylu gotyckim, murowany z kamienia, orientowany, jednonawowy. Nawa jest dwuprzęsłowa o sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Przechodzi w tak samo wysokie i szerokie, jednoprzęsłowe prezbiterium, zamknięte trójbocznie. Na zwornikach sklepienia nawy widoczne są płaskorzeźby przedstawiające płonącą strzałę, prawdopodobnie znak fundatora. Zwraca uwagę brak łuku tęczowego, charakterystyczny raczej dla gotyckich świątyń klasztornych. Nawa wraz z prezbiterium nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym. Kościół jest opięty z zewnątrz wydatnymi przyporami. Posiada wysokie i bardzo wąskie okna. Od północy dobudowana jest gotycka zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Bodice.