Bodice – kościół św Władysława

Historia

   Kościół zbudowany został najprawdopodobniej w latach 1360-1380. Jego fundatorem mógł być potężny możnowładca górnowęgierski pierwszej połowy XIV wieku, żupan zwoleński Doncz. W XVIII wieku wybudowano w nawie chór, a większe przebudowy miały miejsce w XIX stuleciu. W 1854 roku dobudowano wieżę, która została przekształcona w roku 1890 w stylu neogotyckim. W tym samym roku wymianie uległa większość wyposażenia świątyni.

Architektura

   Kościół został zbudowany w stylu gotyckim, murowany z kamienia, orientowany, jednonawowy. Nawa otrzymała dwa przęsła przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przechodzące w tak samo wysokie i szerokie, jednoprzęsłowe prezbiterium, zamknięte na wschodzie trójbocznie. Na zwornikach sklepienia nawy umieszczono płaskorzeźby przedstawiające płonącą strzałę, prawdopodobnie znak fundatora. Zwraca uwagę brak łuku tęczowego, który wyróżniał część kapłańska od przeznaczonej dla świeckich. Nawa wraz z prezbiterium nakryte zostały wspólnym dachem dwuspadowym, a elewacje zewnętrzne opięty wydatnymi uskokowymi przyporami. Pomiędzy nimi przepruto wysokie i bardzo wąskie okna. Od północy dobudowana została gotycka zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Bodice.