Blh – zamek

Historia

Zamek prawdopodobnie został wzniesiony pod koniec XIII wieku przez rycerski ród Balogovcov (węg. Balog). Przed 1312 rokiem w nieznanych okolicznościach warownia przeszła w ręce wielkiego możnowładcy Mateusza Czaka. Toczył on spór z królem Karolem Robertem, zakończony śmiercią magnata w 1321 roku, w trakcie oblężenia Trenczyna przez wojska królewskie. Wówczas Karol Robert oddał Blh ponownie w posiadanie rodu Balogovcóv, jednak już od 1323 roku, aż do połowy XV wieku zamek należał do szlacheckiej rodziny Sečovcov. Na początku XV wieku właściciele Blh sprzyjali katolickiemu Janowi Jiskrze, przez co zamek został zdobyty i zajęty przez husytów. Po 1460 roku przejął go Stefan Rozgoň i wydzierżawił od króla za 12 tysięcy złotych, lecz w 1481 roku rodzina Sečovcov wróciła na zamek. Po zajęciu Fiľakova przez Turków w 1554 roku, były dowódca załogi uciekł do Blh, gdzie zmarł w wyniku ran. Sečovcowie posiadali zamek do 1646 roku, kiedy to w drodze małżeństwa został własnością palatyna i antyhabsburskiego spiskowca, Franciszka Wesselényi. Podobno wzmocnił on obronę zamku, lecz w trakcie antyhabsburskiego powstania Imre Thökölego w 1677 roku, został on zdobyty, zniszczony i opuszczony.

Architektura

Zamek zajmował dość dużą powierzchnię spłaszczonego grzbietu górskiego o wymiarach około 150 × 70 metrów. Wokół niewielkiego rdzenia warowni, który zajmował górną część centralnej skały, znajdowały się dwa obwody kamiennych murów obronnych o grubości 1,8-2 metrów. Pośrodku wzniesiono mały budynek mieszkalny lub wieżę, poniżej znajdował się kamienny zbiornik na wodę.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie niewielkie relikty ścian, fragmenty sklepień pomieszczenia lub piwnicy oraz gęsto zarośnięte pozostałości murów obronnych. Wstęp na zalesiony teren zamku może być utrudniony, jako iż jest to teren koła łowieckiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.