Bíňa – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

Kościół powstał jako część nieistniejącego już klasztoru premonstratensów, z inicjatywy komesa Omodeja, około 1200 roku. W XVI i XVII wieku terytorium Binet i opuszczony klasztor rządzone były przez Turków. Kompleks klasztorny został zdobyty w 1683 roku przez wojska polskie, co doprowadziło do zniszczeń większości budynków. W XVIII stuleciu dokonano barokowej przebudowy świątyni, a w XIX stuleciu restauracji. Duże zniszczenia dotknęły budowlę w czasie II wojny światowej.

Architektura

Kościół wybudowano jako jednonawową budowlę z dwiema wieżami w elewacji zachodniej. Od wschodu wzniesiono prostokątne prezbiterium z apsydą środkową i dwoma mniejszymi od północy i południa. Centralna apsyda składa się z siedmiu boków, boczne są pięcioboczne. Ich zewnętrzne elewacje podzielone są ślepymi arkadami, a oświetlenie zapewniają im stosunkowo wysokie okna szczelinowe Kościół jest wyjątkowy ze względu na swoje proporcje, gdyż zachodnia część z kruchtą, wieżami i wewnętrzną emporą jest dłuższa niż nawa z apsydą. Co więcej, empora stanowi rodzaj przejścia pomiędzy dwuwieżowym frontem a nawą. Fasada zachodnia pierwotnie posiadała duże okno rozetowe, zasłonięte później przez podwyższoną kruchtę. Wewnątrz zachowały się bogate dekoracje romańskie w postaci motywów roślinnych i figuralnych na konsolach, głowicach i zwornikach. Kościół należy do najcenniejszych przykładów architektury romańskiej na Słowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Bíňa.