Belá Dulice – kościół Bożego Ciała

Historia

   Belá Dulice po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach pisanych w 1282 roku, miejscowy kościół i parafia nie występowały jednak na liście papieskich dziesięcin z lat 30-tych XIV wieku, choć świątynię wzniesiono między połową XIII a połową XIV wieku. W XVII stuleciu została do kościoła dobudowana została zachodnia wieża i mur wokół świątyni. Od 1647 roku kościół służył ewangelikom, którzy używali go do roku 1709. Po przebudowie w 1749 roku drewniany sufit został zastąpiony nowym barokowym sklepieniem. W 1856 roku wieża otrzymała nowy dach. W XX wieku przeprowadzono jedynie drobne remonty budynku.

Architektura

   Kościół powstał jako prosta, orientowana względem stron świata, jednonawowa konstrukcja z kwadratowym prezbiterium po stronie wschodniej i zakrystią od strony północnej. Do środka pierwotnie prowadził ostrołuczny portal osadzony w fasadzie zachodniej, kolejny gotycki portal wiódł z prezbiterium do zakrystii. Niedawno odkryto także gotycki zamurowany obecnie portal w południowej ścianie nawy. Wewnątrz w prezbiterium zastosowano gotyckie sklepienie krzyżowe, osadzone na konsolach zdobionych maskami, nawa natomiast pierwotnie posiadała strop drewniany, płaski. Oświetlenie zapewniały wąskie i wysokie okna lancetowate.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Belá Dulice.