Banská Štiavnica – Nowy Zamek

Historia

   Nowy Zamek w Bańskiej Szczawnicy został wybudowany w okresie zagrożenia tureckiego w latach 1564 – 1571 na wzniesieniu nazywanym Frauenberg, jako wieża strażniczo-sygnalizacyjna. Wewnątrz składowany był również proch używany w kopalniach. Aż do 1848 roku zamek wyposażony był w 21 dział.

Architektura

   Nowy Zamek to masywna, sześciopoziomowa wieża z czterema basztami po bokach. Początkowo posiadał jedynie basztę północno – zachodnią i południowo – wschodnią, dwie pozostałe zostały dobudowane w XVII wieku. Budowla posiada liczne strzelnice i otwory działowe, a wejście do środka umieszczone jest na wysokości pierwszego pietra. Przyziemie posiadało sklepienia krzyżowe podtrzymywane przez centralne filary. Pozostałe piętra z wyjątkiem sklepionych pomieszczeń w basztach miały proste, drewniane sufity.

Stan obecny

   Obecnie w renesansowej budowli umieszczone jest Słowackie Muzeum Górnicze z ekspozycją militariów i wystawą dotyczącą roli obronnej zamku i jego znaczenia w wojnach przeciwko Turkom. Ponadto oferuje dobry widok na zabytkowe centrum miasta.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady-zamky.sk, Nový Zámok.