Banská Bystrica – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Budowę kościoła rozpoczęto w 1255 roku w stylu romańskim. W XIV wieku rozbudowano go w stylu gotyckim o zakrystię i nowe prezbiterium. W latach 1473-1516 przybyło nowe oratorium nad zakrystią i boczne kaplice św. Andrzeja, św. Barbary, Ciała Chrystusowego, św. Antoniego i św. Jana Jałmużnika. Znaczną część wnętrza kościoła zniszczył wielki pożar z 1500 roku. Jeszcze większy pożar wybuchł w 1761 roku, kiedy to w kościele uległo zniszczeniu wyposażenie wnętrza, w tym główny gotycki ołtarz prawie 20-metrowej wysokości, autorstwa Mistrza Pawła z Lewoczy. Po tym pożarze kościół przebudowano w stylu barokowym. Później świątynię kilkakrotnie restaurowano.

Architektura

   Pierwotny kościół z XIII wieku był niewielką budowlą składającą się z jednej nawy, kwadratowego prezbiterium i niewysokiej wieży po stronie zachodniej. Gotycki kościół był wciąż świątynią jednonawową ze sklepieniem krzyżowym, jednak posiadał już po stronie północnej zakrystię, boczne kaplice przy nawie od północy i południa, węższe od nawy prezbiterium o zakończeniu trójbocznym i wieżę podwyższoną o dwie kondygnacje.
  
W kościele znajduje się brązowa chrzcielnica, autorstwa mistrza Jodaka z 1476 roku i najcenniejszy zabytek w gotyckiej kaplicy św. Barbary – kunsztowny gotycki ołtarz wyrzeźbiony w 1509 roku przez Mistrza Pawła z Lewoczy. Po południowej stronie nawy widnieje ołtarz św. Marii Magdaleny z końca XV wieku, a we wnęce południowej elewacji kościoła późnogotyckie dzieło rzeźbiarskie nieznanego autora z końca XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Banská Bystrica – farský kostol.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica).