Żukowice – kościół św Jadwigi

Historia

Kościół w Żukowicach wzmiankowany był już w 1376 roku. Obecny budynek pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Przebudowany został w latach 1583-1587, kiedy to dobudowano wieżę i kaplicę grobową rodu von Berge. W czasie reformacji w 1530 roku kościół przejęli protestanci w których użytkowaniu pozostawał do 1653 roku.

Architektura

Kościół jest budowlą murowaną z cegły, jednonawową z prostokątnym prezbiterium. W zachodniej części znajduje się kaplica grobowa rodu von Berge z XVI wieku, a od południa dostawiona jest wieża z XV lub XVI wieku. Do północnej ściany prezbiterium dobudowana została niewielka zakrystia. Najstarszym elementem wyposażenia jest chrzcielnica wykonana z piaskowca z XIII/XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.