Żukowice – kościół św Jadwigi

Historia

   Kościół w Żukowicach wzmiankowany był już w 1376 roku, lecz obecny budynek wzniesiony został na przełomie XIV i XV wieku. Następnie przebudowany został w latach 1583-1587, kiedy to dobudowano kaplicę grobową rodu von Berge i zakrystię. W czasie reformacji w 1530 roku kościół przejęli protestanci w których użytkowaniu pozostawał do 1653 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą murowaną z cegły, jednonawową z węższym, prostokątnym w planie prezbiterium po stronie wschodniej i smukłą kwadratową więżą po stronie południowej, usytuowaną w kącie utworzonym przez nawę i prezbiterium. Zarówno nawa jak i prezbiterium utworzono z dwóch przęseł i wzmocniono narożnymi przyporami. W zachodniej części dobudowana została kaplica grobowa rodu von Berge z XVI wieku, a od północy dobudowana została niewielka zakrystia. Najstarszym elementem wyposażenia jest chrzcielnica wykonana z piaskowca z XIII/XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.