Źródła – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego jest późnoromańską świątynią powstałą w latach 1220 – 1230. W XVII wieku dobudowano kruchtę i otoczono go niewysokim, kamiennym murem, w ciąg którego wkomponowane zostały otwory strzelnicze oraz cztery narożne basteje. W XVIII stuleciu został przebudowany.

Architektura

Budowla składa się z jednonawowego, prostokątnego korpusu i mniejszego oraz węższego prezbiterium pierwotnie posiadającego apsydę. Prezbiterium zostało wzniesione na planie kwadratu. Wnętrze prezbiterium nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.