Źródła – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego jest późnoromańską świątynią powstałą w latach 1220 – 1230. W XVII wieku dobudowano kruchtę i otoczono go niewysokim, kamiennym murem, w ciąg którego wkomponowane zostały otwory strzelnicze oraz cztery narożne basteje. W XVIII stuleciu został przebudowany, zburzono wówczas apsydę po stronie wschodniej.

Architektura

Budowla składa się z jednonawowego, prostokątnego korpusu i mniejszego oraz węższego prezbiterium, pierwotnie posiadającego apsydę. Prezbiterium zostało wzniesione na planie kwadratu. Okna nawy zamknięto u góry ostrołukami, a okna w prezbiterium zwieńczono półkoliście. Elewacje zewnętrzne ozdobiły lizeny i fryz arkadowy wokół prezbiterium. Wnętrze prezbiterium nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym, natomiast nawa posiada płaski, drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.