Żmijewo – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół św. Jakuba w Żmijewie został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku z fundacji zakonu krzyżackiego. Wówczas nosił on wezwanie Najświętszej Marii Panny. W trakcie wojny polsko-krzyżackiej w 1414 roku odniósł nie znane bliżej szkody, oszacowane na 150 grzywien. W drugiej połowie XVI wieku znajdował się przez pewien czas w rękach protestantów, lecz jeszcze w tym samym wieku został odzyskany przez katolików. W 1935 roku został gruntownie odnowiony, podobnie w latach 1994-1997.

Architektura

   Kościół został zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony zachodniej w korpus budowli lekko wtopiono przysadzistą wieżę, przy ścianie południowej umieszczono kruchtę, a przy północno – wschodnim narożniku usytuowano zakrystię. Elewacje kościoła ozdobiły ostrołukowe blendy oraz fryz tynkowany. Wschodnią ścianę zwieńczył gotycki szczyt schodkowy z lizenami przechodzącymi w sterczyny, między którymi umieszczono zamknięte półkoliście blendy. Nawę przykryto dachem dwuspadowym, wieżę natomiast dachem namiotowym. Wnętrze korpusu nakryto drewnianym stropem płaskim. 

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół p.w. św Jakuba Apostoła w Żmijewie.