Żmigród – zamek

Historia

   Zamek po raz pierwszy wzmiankowany był w 1296 roku. Następna informacja o castrum należącym do książąt oleśnickich pochodzi z 1375 roku. Wraz ze śmiercią ostatniego Piasta oleśnickiego, Konrada Białego, w 1492 roku miasto wraz z zamkiem przeszło na własność króla czeskiego Władysława Jagiellończyka, który to przekazał miejscowe ziemie polskiemu feudałowi z Wielkopolski, Zygmuntowi Korcbokowi (Kurzbachowi) z Witkowa. Wilhelm Kurzbach był w 1560 roku budowniczym drugiej, zachowanej do dzisiaj wieży. Jego ród posiadał zamek do 1592 roku, gdy kupił go Ulryk von Schaffgotsch. W 1642 roku zamek zdobyli Szwedzi i wznieśli zewnętrzne fortyfikacje bastionowe. Od XVII wieku do 1945 roku posiadłość była w rękach von Hatzfeldów, którzy dokonali rozbudowy i przy okazji usunięcia starego założenia.

Architektura

   Warownia usytuowana była w miejscu z natury obronnym, wśród bagien i rozlewisk Baryczy. Dodatkowo otaczała ją nawodniona fosa. Było to założenie nieregularne z wieżą stojącą przy północnym odcinku murów obwodowych i bramą od południa. Jedyna zachowana do dzisiaj wieża z XVI wieku jest budowlą czworoboczną, czterokondygnacyjną o charakterze mieszkalno-obronnym. Jej dolne partie dekorowane są wysmukłymi blendami zamkniętymi półkoliście.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych z zamku przetrwała jedynie wieża obronno – mieszkalna z 1560 roku. Jej górne piętra nie są pierwotne, gdyż pochodzą z XIX wieku. Dostawiona kręcona klatka schodowa zapewne także jest późniejszym dodatkiem. Od 2008 pozostałości zamku są zagospodarowane turystycznie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.