Złotnik – kościół św Jana

Historia

   Kościół św. Jana zbudowany został w XIV stu­le­ciu. Jego prze­bu­do­wy oraz naprawy zostały przeprowadzone w 1519, 1561 i 1597 roku, a także w XVIII i XIX wieku. W stanie ruiny pozostaje od czasu zniszczenia w 1945 roku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamie­nia polnego, jako budowla jed­no­na­wowa z węższym prezbiterium na planie czworoboku oraz z pro­sto­kątną, smukłą wieżą od strony północnej, nietypowo usytuowaną na styku prezbiterium i nawy. Wewnątrz posiadała skle­pie­nie sieciowe w nawie i krzyżowo-żebrowe ze wspor­ni­kami masz­ka­ro­no­wymi w pre­zbi­te­rium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.