Złotnik – tzw. dwór sołtysi

Historia

Gotycko-renesansowy budynek powstał w 1534 roku. Określony jest on mianem ,,dworu”, chociaż jego pierwotne przeznaczenie pozostaje nieznane. Jedynie można przypuszczać, iż pełnił funkcję siedziby sołectwa, dworu sołtysiego, gospody sołtysiej, spichlerza, szpitala albo budynku klasztornego, co jest o tyle prawdopodobne że zlokalizowany został w bliskim sąsiedztwie kościoła św. Jana.

Architektura

Budynek wzniesiono na planie prostokąta, jest budowlą dwukondygnacyjną, murowaną z kamienia i w mniejszym stopniu z cegły. Wewnątrz w części pomieszczeń parterowych znajdują się sklepienia kolebkowo-krzyżowe, kolebkowe w piwnicach i strop belkowany w sali na piętrze, wsparty na słupie z ozdobną głowicą.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego