Złotnik – dwór sołtysi

Historia

   Gotycko-renesansowy budynek powstał w 1534 roku. Określony jest on mianem ,,dworu”, chociaż jego pierwotne przeznaczenie pozostaje nieznane. Jedynie można przypuszczać, iż pełnił funkcję siedziby sołectwa, dworu sołtysiego, gospody sołtysiej, spichlerza, szpitala albo budynku klasztornego, co jest o tyle prawdopodobne że zlokalizowany został w bliskim sąsiedztwie kościoła św. Jana. Ostatni remont dachu budynku przeprowadzony był prawdopodobnie w 1722 roku z wykorzystaniem starszych, zachowanych w dobrym stanie dachówek. W kolejnych stuleciach dokonywano na dachu jedynie miejscowych uzupełnień.

Architektura

   Budynek wzniesiono na planie prostokąta jako budowlę dwupiętrową, podpiwniczoną, murowaną z kamienia i w mniejszym stopniu z cegły. Wewnątrz w części pomieszczeń parterowych umieszczono sklepienia kolebkowo-krzyżowe, kolebkowe w piwnicach i strop belkowany w sali na piętrze, wsparty na słupie z ozdobną głowicą.

Stan obecny

   Od końca II wojny światowej w budynku nie były prowadzone praktycznie żadne prace remontowe, co doprowadziło go na skraj katastrofy budowlanej. Dwór uratowała grupa miłośników zabytków, która przeprowadziła najpilniejsze prace zabezpieczające. Remont kontynuowany był na przełomie 2019 i 2020 roku, kiedy to udało się przeprowadzić fachowe prace konserwatorsko-budowlane przy więźbie dachowej, pokryciu dachowym i drewnianym stropie nad parterem. Co ważne zdecydowano się na całkowite zachowanie oryginalnej dachówki wraz z minimalną ingerencją w konstrukcje więźby dachowej i uzupełnienie stropu belkowego z maksymalnym wykorzystaniem historycznego materiału. W wyremontowanym wnętrzu planowane jest otwarcie muzeum dawnej ceramiki budowlanej i udostępnienie go dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.

Strona internetowa gminazary.pl, Dwór sołtysi w Złotniku uratowany!
Strona internetowa zamkilubuskie.pl, Złotnik /Reinswalde/.