Zieleń – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół wzniesiono w pierwszej połowie XIV wieku. W XV wieku został powiększony przez dodanie od strony wschodniej prezbiterium. Miejscowa parafia powstała na początku XIV wieku, ale w latach 1776 – 1919 utraciła samodzielność i była filią w parafii w Pluskowęsach.

Architektura

   Budowla składa się z salowego korpusu nawowego i prezbiterium z trójbocznym zamknięciem od strony wschodniej. Od zachodu do nawy przylega czworoboczna wieża o trzech kondygnacjach, a do prezbiterium od północy mała zakrystia. Wnętrze świątyni zdobi polichromia, której najstarszy fragment pochodzi z 1380 roku. Najstarszym wyposażeniem jest granitowa kropielnica z przełomu XIII i XIV wieku. We wschodnim szczycie tkwią gotyckie figury św. Magdaleny i św. Krzysztofa z około 1380 oraz Ukrzyżowanie z około 1420 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa nasze.kujawsko-pomorskie.pl, Zieleń.