Żerniki – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół Świętego Wawrzyńca pochodzi z 1400 roku. W latach późniejszych ulegał przebudowom, przy czym już w XV wieku prezbiterium zostało nakryte sklepieniem krzyżowym. Zapewne też w tym samym wieku została wybudowana górna część wieży. W XVIII wieku okna zostały powiększone, a w XIX wieku dobudowano portal zachodni. Planowane na lata 1911-1914 dalsze przebudowy nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu I wojny światowej, a później z niewiadomych przyczyn także nie doszły do skutku. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 roku świątynia została zniszczona. W latach 1947-1950 dokonano odbudowy.

Architektura

   Jest to kościół jednonawowy, wzniesiony na planie prostokąta i posiadający prosto zakończone prezbiterium od strony wschodniej. Prezbiterium, wzmocnione oz zewnątrz przyporami, nakryte jest wewnątrz sklepieniem krzyżowym, którego żebra są umieszczone na dwóch wspornikach z piaskowca z XV wieku. Do prezbiterium dobudowana jest od północy zakrystia, natomiast do nawy od zachodu wieża, także wzmocniona przyporami. Nawa świątyni pokryta była pierwotnie prostym stropem wykonanym z desek. Ze średniowiecznego wyposażenia przetrwała kropielnica wykonana z piaskowca z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wawrzyńca we Wrocławiu-Żernikach.