Żerniki – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół Świętego Wawrzyńca pochodzi z 1400 roku. W latach późniejszych ulegał przebudowom, już w XV wieku prezbiterium zostało nakryte sklepieniem krzyżowym. Zapewne też w tym samym wieku została wybudowana górna część wieży. W XVIII wieku okna zostały powiększone, a w XIX wieku dobudowano portal zachodni. Planowane na lata 1911-1914 dalsze przebudowy nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu I wojny światowej, a później z niewiadomych przyczyn także nie doszły do skutku. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 roku świątynia została zniszczona. W latach 1947-1950 dokonano odbudowy.

Architektura

Jest to kościół halowy wzniesiony na planie prostokąta i posiadający prosto zakończone prezbiterium od strony wschodniej. Prezbiterium, otoczone szkarpami, nakryte jest sklepieniem krzyżowym, którego żebra są umieszczone na dwóch wspornikach z piaskowca z XV wieku. Do prezbiterium dobudowana jest zakrystia. Wieża od strony zachodniej wzmocniona została przyporami. Nawa główna świątyni pokryta była pierwotnie prostym stropem wykonanym z desek. Ze średniowiecznego wyposażenia przetrwała kropielnica wykonana z piaskowca z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wawrzyńca we Wrocławiu-Żernikach.